X

جدیدترین لیست قیمت انواع فلزیاب و طلایاب ۰۹۰۲۸۲۲۸۵۴۰

قیمت فلزیاب و قیمت طلایاب

لیست قیمت انواع فلزیاب و طلایاب های شرکت های فلزیاب

آپدیت ۲۰۱۷ قیمت فلزیاب با توجه به اینکه بسیاری از سایت ها فلزیاب نسبت به ارائه قیمت فلزیاب و طلایاب ها اقدامی نکردند در این مطلب قصد داریم لیست قیمت فلزیاب های برند روز دنیا را در اختیارتون قرار بدهیم.
این لیست بر اساس برندها، قیمت فلزیاب ارزان، لیست قیمت فلزیاب، قیمت فلزیاب تصویری، قیمت دستگاه گنج یاب تصویری، قیمت فلزیاب دست ساز و شرکتی و شامل موارد ذیل می باشد.

قیمت-فلزیاب-و-قیمت-طلایاب

در ضمن منبع لیست قیمت ها از سایت شرکت های مذکور گرفته شده است و تبدیل به واحد ملی ایران شده است. قیمت هایی که ممکن است با توجه به امر صادرات و واردات و رسیدن به دست مشتری ایرانی مقداری افزایش داشته باشد.
این لیست قیمت ماهیانه توسط فلزیاب مایا بروز می شود.

قیمت-فلزیاب-مینلب

لیست قیمت شرکت فلزیاب مینلب (ماینلب) minelab

مینلب یک شرکت استرالیایی می باشد. قیمت های سیستم های فلزیاب این شرکت نسبت به عملکردشان بسیار مناسب می باشد. رنج قیمت فلزیاب های ماینلب از ۶۷۵ هزار تومان تا ۴۷ میلیون تومان می باشد.

قیمت فلزیاب GO-FIND 20
675/000 تومان
شرکت سازنده: مینلب
آپدیت: مهر 1395
قیمت فلزیاب PRO-ALLOY
1/600/000 تومان
شرکت سازنده: مینلب
آپدیت: مهر 1395
قیمت فلزیاب GO-FIND 60
1/200/000 تومان
شرکت سازنده: مینلب
آپدیت: مهر 1395
قیمت فلزیاب X-TERRA 505
2/700/000 تومان
شرکت سازنده: مینلب
آپدیت: مهر 1395
قیمت فلزیاب PRO-FIND 25
750/000 تومان
شرکت سازنده: مینلب
آپدیت: مهر 1395
قیمت فلزیاب GO-FIND 40
900/000 تومان
شرکت سازنده: مینلب
آپدیت: مهر 1395
قیمت فلزیاب X-TERRA 705
3/800/000 تومان
شرکت سازنده: مینلب
آپدیت: مهر 1395
قیمت فلزیاب X-TERRA 705 DUAL PACK
4/400/000 تومان
شرکت سازنده: مینلب
آپدیت: مهر 1395
قیمت فلزیاب SAFARI
4/600/000 تومان
شرکت سازنده: مینلب
آپدیت: مهر 1395
قیمت فلزیاب Eureka Gold
5/600/000 تومان
شرکت سازنده: مینلب
آپدیت: مهر 1395
قیمت فلزیاب SAFARI PRO
5/500/000 تومان
شرکت سازنده: مینلب
آپدیت: مهر 1395
قیمت فلزیاب EXCALIBUR II
7/400/000 تومان
شرکت سازنده: مینلب
آپدیت: مهر 1395
قیمت فلزیاب E-TRAC
7/500/000 تومان
شرکت سازنده: مینلب
آپدیت: مهر 1395
قیمت فلزیاب CTX 3030
12/300/000 تومان
شرکت سازنده: مینلب
آپدیت: مهر 1395
قیمت فلزیاب GPX-4500
13/300/000 تومان
شرکت سازنده: مینلب
آپدیت: مهر 1395
قیمت فلزیاب SDC 2300
18/500/000 تومان
شرکت سازنده: مینلب
آپدیت: مهر 1395
قیمت فلزیاب GPX 5000
27/600/000 تومان
شرکت سازنده: مینلب
آپدیت: مهر 1395
قیمت فلزیاب GPZ 7000
47/500/000 تومان
شرکت سازنده: مینلب
آپدیت: مهر 1395

قیمت-فلزیاب-او-کا-ام

لیست قیمت فلزیاب او کا ام(اوکی ام) okm

او کا ام یک شرکت آلمانی می باشد. بسیاری از کاربران به ویژه ساکنان اروپا قیمت فلزیاب های این شرکت را گران توصیف می کنند و حتی تعدادی نیز این عقیده را دارند این فلزیاب ها ارزش خرید را ندارند.
بر خلاف سایر شرکت ها که کمتر از اسم کشور در توضیحات سایت استفاده میکنند اما ظاهرا به نظر می رسد کارمندان شرکت فلزیاب او کا ام علاقه شدیدی به استفاده از اسم کشور آلمان در کنار نام تجاری خود استفاده کنند.
رنج قیمت فلزیاب های شرکت او کا ام از ۷ میلیون تومان تا ۱۵۲ میلیون تومان می باشد.

قیمت فلزیاب Rover UC
37/000/000 تومان
شرکت سازنده: او کا ام
آپدیت: مهر 1395
قیمت فلزیاب Rover CII
35/000/000 تومان
شرکت سازنده: او کا ام
آپدیت: مهر 1395
قیمت فلزیاب Rover C
26/500/000 تومان
شرکت سازنده: او کا ام
آپدیت: مهر 1395
قیمت فلزیاب Rover Deluxe
34/500/000 تومان
شرکت سازنده: او کا ام
آپدیت: مهر 1395
قیمت فلزیاب Rover Gold
37/000/000 تومان
شرکت سازنده: او کا ام
آپدیت: مهر 1395
قیمت فلزیاب Evolution
18/500/000 تومان
شرکت سازنده: او کا ام
آپدیت: مهر 1395
قیمت فلزیاب Bionic X4
41/500/000 تومان
شرکت سازنده: او کا ام
آپدیت: مهر 1395
قیمت فلزیاب Bionic 01
37/000/000 تومان
شرکت سازنده: او کا ام
آپدیت: مهر 1395
قیمت فلزیاب eXp 4000 basic
43/500/000 تومان
شرکت سازنده: او کا ام
آپدیت: مهر 1395
قیمت فلزیاب eXp 4000 gold
59/000/000 تومان
شرکت سازنده: او کا ام
آپدیت: مهر 1395
قیمت فلزیاب eXp 4000 pro
104/500/000 تومان
شرکت سازنده: او کا ام
آپدیت: مهر 1395
قیمت فلزیاب eXp 4500 pro
56/500/000 تومان
شرکت سازنده: او کا ام
آپدیت: مهر 1395
قیمت فلزیاب Rover Gold
37/000/000 تومان
شرکت سازنده: او کا ام
آپدیت: مهر 1395
قیمت فلزیاب Evolution
18/500/000 تومان
شرکت سازنده: او کا ام
آپدیت: مهر 1395
قیمت فلزیاب Bionic X4
41/500/000 تومان
شرکت سازنده: او کا ام
آپدیت: مهر 1395
قیمت فلزیاب Bionic 01
37/000/000 تومان
شرکت سازنده: او کا ام
آپدیت: مهر 1395
قیمت فلزیاب eXp 4500 pro plus
104/500/000 تومان
شرکت سازنده: او کا ام
آپدیت: مهر 1395
قیمت فلزیاب eXp 5000 basic
69/500/000 تومان
شرکت سازنده: او کا ام
آپدیت: مهر 1395
قیمت فلزیاب eXp 5000 gold
100/000/000 تومان
شرکت سازنده: او کا ام
آپدیت: مهر 1395
قیمت فلزیاب eXp 5000 pro
152/000/000 تومان
شرکت سازنده: او کا ام
آپدیت: مهر 1395
قیمت فلزیاب Thermoscan
16/500/000 تومان
شرکت سازنده: او کا ام
آپدیت: مهر 1395
قیمت فلزیاب Water finder
17/500/000 تومان
شرکت سازنده: او کا ام
آپدیت: مهر 1395
قیمت فلزیاب Cave finder A
7/000/000 تومان
شرکت سازنده: او کا ام
آپدیت: مهر 1395
قیمت فلزیاب Cave finder B
13/500/000 تومان
شرکت سازنده: او کا ام
آپدیت: مهر 1395
قیمت فلزیاب Geoseeker
36/000/000 تومان
شرکت سازنده: او کا ام
آپدیت: مهر 1395
قیمت فلزیاب Future I-160
96/500/000 تومان
شرکت سازنده: او کا ام
آپدیت: مهر 1395
قیمت فلزیاب Fs Reflexion
56/000/000 تومان
شرکت سازنده: او کا ام
آپدیت: مهر 1395
قیمت فلزیاب Gepard basic
76/000/000 تومان
شرکت سازنده: او کا ام
آپدیت: مهر 1395
Gepard Full
76/000/000 تومان
شرکت سازنده: او کا ام
آپدیت: مهر 1395
قیمت فلزیاب Black Hawk R3 new
17/000/000 تومان
شرکت سازنده: او کا ام
آپدیت: مهر 1395
قیمت فلزیاب Black Hawk R3 full
21/000/000 تومان
شرکت سازنده: او کا ام
آپدیت: مهر 1395
موضوعات: قیمت فلزیاب

مشاوره رایگان درمورد انتخاب بهترین فلزیاب ها: 09059220756